حرف نو

فرهنگ هنر و ادبیات

جمعه 27 آذر‌ماه سال 1388 ساعت 17:43

کلارا خانس اسپانیایی احمد شاملو ی ایرانی

  

ادبیات اسپانیولی نسبت نزدیکی با ادبیات ایرانی دارد و این نزدیکی ناشی از نسبت نزدیک فرهنگی است . هرگاه ما شعر و داستانی از شاعران و نویسندگان اسپانیایی می خوانیم به وجد می آییم. به تازگی اسماعیل جنتی عزیز کتاب کامپا دفتر شعر کلارا خانس را  به من داد تا بخوانم . خانم کلارا خانس زمانی که شاملو بزرگ بیمار بود به عیادتش آمد و از آن زمان و بعد ها به همت نجمه شبیری نام او در ایران نامی آشنا شد .

کتاب کامپا شعر های عاشقانه ی کلارا خانس است که شاعر به یاد ولادیمیر هولان شاعر چک آنها را سرود . این دفتر شعررا فرهاد آزرمی و فواد نظیری به زبان فارسی برگرداندند اما نقش نظیری در این کتاب چشمگیر است. کتاب کامپا دو زبانه منتشر شد  ودارای مقدمه و موخره است .

کتاب کامپا با یک سی دی عرضه شد .  این سی دی شامل شعر های شاعری است که به قول اکتاویو پاز دستش به صدای بلند می اندیشد اسماعیل جنتی برخی از شعر های خانم کلارا خانس را با صدای زیبایی خواند.  موسیقی متناسب با فضای شاعرانه در القای مفهوم بسیار کمک می کند تا شعر هایی را که جنتی می خواند در ذهن شنونده تاثیر دو چندان داشته باشد .

با توجه به شرایط زندگی جدید و عصر شتاب و حرکت  بایسته است ناشران به همراه انتشاردفتر شعر گاه کتاب گویا یا همان سی دی ای با صدای خود شاعر یا دیگری منتشر کنند تا امکان استفاده بیشتری از شعر فراهم شود .

شعری از کلارا خانس با ترجمه فواد نظیری

فرود مِی آمدیم

با احساس لحظه یی از هوش رفتگی

و فکر آن که سایه

چشمانم را فرو پوشیده اند

مثل جای نشستن ابدی:

پروازی از پرندگان د رآنجا بود.