حرف نو

فرهنگ هنر و ادبیات

دوشنبه 10 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 16:06

افتتاح سایت فرهنگخانه

سایت فرهنگخانه ویژه فرهنگ ، هنر و ادبیات به آدرس www.farhangkhane.ir افتتاح شد. 

می توانید آخرین خبرها ، گفت گو ها ، نقدهای فرهنگی ، هنری و ادبی ایران و همزبانان را در این سایت  ببینید. 

www.farhangkhane.ir