حرف نو

فرهنگ هنر و ادبیات

سه‌شنبه 11 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 11:34

جشن هولی جشن رنگهای هند

به نقل از سایت فرهنگخانه : جشن هولی در واقع همان نوروزاست که هر سال با آغاز فصل بهارفصل شروع دوباره حیات طبیعت با شوروشوقی وصف نشدنی و با حضور اقشار مختلف مردم ازهرمرمذهب وطایفه ونژاد,واز کوچک وبزرگ وپیروجوان وزن ومردبرگزار میشود.وبا توجه به رنگهای سحرآمیزموجوددرآن هیچ جشنی نمیتواند با آن برابری کند.
به عقیده ی مورخان این جشن قرن ها قبل از میلاد مسیح ابتدا توسط  آریاییها در شرق وپس از آن به تدریج درسراسرهند مرسوم گشته است هولی در زبان هندی به معنای سوختن است وفلسفه این جشن در اصلپیروزی نیکی بر بدی است که در دو روز به نامهای هولی کوچک وهولی بزرگ برگزار میشود و سراسر هندوستان در این روز تعطیلرسمی است.این جشن تمام سرزمین پهناور هند را تحت الشعاع دارد و حتی معابدنیزبا مردم سهیم بوده وپس ازانجام عبادات وگذاشتن نشانه مجسمه ی کریشنا و رادا از گولال(پودرهای رنگی)برای استحمام مذهبی خدایان استفاده میکنند.
 

ادامه مطلب در سایت فرهنگخانه در لینک زیر  

http://farhangkhane.ir/admin/chief/845-1388-12-11-07-11-11.html