حرف نو

فرهنگ هنر و ادبیات

پنج‌شنبه 19 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 22:25

آفتاب را دوست دارم


بیژن نجدی 

آفتاب را دوست دارم

به خاطر پیراهنت روی طناب رخت

باران را

... اگر که می بارد

برچترآبی تو

وچون تو نماز می خوانی

من خداپرست شده ام ..