حرف نو

فرهنگ هنر و ادبیات

دوشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 09:00

شعر اخوان با زمان و در زمان

محمدرضا محمدی‌آملی

به: م. سرشک


سنت در ذات خود آفرینشگر است و این آفرینشگری به سنت در زمان کنونی، حیات می‌بخشد. هر نوع رویکرد با سنت برای رسیدن به حیات تازه مستلزم فعل و انفعالاتی است. تا واکنشی در برابر کنش نظام‌های سنتی در زمان حال شکل نگیرد ادامه حیات دشوار می‌شود.
ادامه مطلب در روزنامه شرق دوشنبه 14 اسفند 1391