حرف نو

فرهنگ هنر و ادبیات

جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 12:20

پیران آفتاب

پیران آفتاب 

مقدمه ،انتخاب متن وشرح لغات و ترکیبات و تعلیقات : محمدرضا محمدی آملی

ناشر : انتشارات نگاه 

تجربه عرفانی یک تجربه هنری است . به قول استاد محمدرضا شفیعی کدکنی  عرفان چیزی نیست  مگر نگاه هنری و جمال شناسانه  نسبت به  الاهیات و دین . این تجربه هرچه قدر پاک تر و  زلال تر باشد زبان  آن دلنشین تر و شورانگیزتر خواهد بود. زبان نثر صوفیه  وامدار زلالی و پاکی و راستی مردانی است که با جان نجیب جهان را نگریستند و تجربیات  لذت بخشی را به یادگار گذاشتند. بنابراین هرچه قدر تجربه عرفانی پیران صوفیه  صمیمانه تر باشد  زبان نثر زیباتر جلوه می کند و گاه حتی به شعر پهلو می زند . برخی از سخنان ابوالحسن خرقانی ، بایزید بسطامی و جنید بغدادی شعری منثور است که بر زبان عرفای اسلامی جاری شده است .

شورانگیزی زبان شاعرانه نثر صوفیه مرا بر آن داشت تا یادداشت های پراکنده سال های دور را جمع و تبویب و تدوین و در هیات کتاب هایی جداگانه آماده کنم .  این کتاب ها که در مجموعه ای با نام  "پیران آفتاب "   منتشر می شود شامل ده جلد است و هر کتاب به سخنان عارفانه و شعر گونه عارفان اهل تسامح ومدارا  اختصاص دارد. در ابتدای کتاب هم  مقدمه ای در باب ارجمندی زبان نثر صوفیانه نوشتم  و شرح احوال هریک ازعرفا را کوتاه کوتاه در ابتدای کتاب آوردم .برخی از لغات و ترکیبات هم شرح و توضیح شده اند .
 مجموعه کتاب های "پیران آفتاب "  شامل برگزیده سخنان و مقامات و حالات  ابوالحسن خرقانی ، فضیل عیاض ، بایزید بسطامی ، رابعه عدویه ، جنید بغدادی  ، منصور حلاج ، ذوالنون مصری ، ابوسعید ابوالخیر ، ابراهیم ادهم و ابوبکر شبلی  است.
مجموعه کتاب های "پیران آفتاب " را قرار است انتشارات نگاه در قطع جیبی  منتشر کند .