حرف نو

فرهنگ هنر و ادبیات

دوشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 08:56

زبان شعر در نثر صوفیه


کتاب  " زبان شعر در نثر صوفیه " اثر شکوهمند  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی  از سوی انتشارات سخن به قیمت 27500 تومان منتشر شد .  بی تردید  شفیعی کدکنی یکی از قله های ممتاز  فرهنگ و ادبیات ایران معاصرست . دانش  و منش ، هوش و فراست، دانایی و آگاهی و ذوق و سلیقه هنری  به او  این امکان را داده است تا  به درک ممتاز و یگانه ای از شعر دست یابد.

 

 کتاب  ارزشمند " زبان شعر در نثر صوفیه " کاری بسیار ارجمند و ستودنی است . شفیعی کدکنی در ابواب  و فصول مختلف این کتاب  با نگاهی به سبک شناسی  نگاه عرفانی  در باره شعر و شطح ، موسیقی نثرعین القضات ، شعر و نثر  ،رفتار عارف با زبان و... می نویسد . کتاب های شفیعی کدکنی سرشار از  دانایی و آگاهی و پرسش های تامل برانگیز است . او به راستی  با انتشار این کتاب نشان داده است ؛ تسلطی بی بدیل و کم نظیر بر اندیشه عرفان اسلامی و شعر  دیروز و امروز  زبان فارسی دارد .